Motto „Fiul meu, nu te întovărăşi cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor.Căci picioarele lor aleargă numai la rău, iar ei zoresc să verse sânge.Zadarnic se întind curse în văzul păsărilor!Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri Aceasta este soarta celor lacomi de câştig; lăcomia le aduce pierderea vieţii.(Pildele lui Solomon, Primul Capitol , versetele 15-19)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzeci şi șaptelea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect. 

**********************************************************************************************************

De-a lungul anilor, Illuminati și Masoneria au încercat cu atenție să-și creeze o imagine publică pozitivă, prin absolut toate mijloacele. De altfel, această ”aură legendară” au creat-o din considerentul perfid de a  a nu fi fost religii. Cu toate acestea, în prezent ei declamă c-ar fi capabili de a îngloba toate „religiile civile”cunoscute.
Instituțiile masonice își tot câștigă intrare acolo unde nu este permisă nicio altă denominațiune religioasă, făcând lucruri care, din orice altă sursă, ar fi considerate o încălcare a separării Bisericii de Stat.

Masonii au acea mândrie pur demonică de a fi chiar stimați, temuți, considerați pietrele de temelie ale tuturor clădirilor importante din lume, ale tuturor instituțiilor publice, ale tuturor edificiilor istorice importante, din moment ce, la origine au fost zidari. Se explică de ce, sub o formă sau alta, prin ONG-uri ,prin  asociații etc ei au voie chiar să ofere prezentări în școlile publice a ceea ce au experimentat iar multitudinea de ”virtuți minunate” este aplaudată de către mulțime…

Pe de altă parte, Masoneria se promovează ca o organizație religioasă, o societate care face „bine bărbaților mai buni”. Sloganurile se regăsesc pretutindeni, De altfel,Masoneria mărturisește ”că este o organizație religioasă fără a fi o religie.”Această afirmație poate fi găsită într- o mare parte din literatura de specialitate adresată publicului.Francmasoneria, Illuminati au motive foarte bune să se prezinte ca niște societăți pe de-a-ntregul binevoitoare, dar non-religioase. În caz contrar, ar înstrăina membri ai unora dintre cele mai populare religii din lume, precum și o populație neobișnuită, care nu are timp pentru… ceva religios.

În toată corectitudinea, trebuie să ne întrebăm dacă demersul masoneriei este adevărat. Dacă masoneria este o religie, ce spune Biblia despre ea? Dacă Loja este doar un „club” și ar fi inofensivă, de ce anume se acoperă de mister?

Totuși, prin toate standardele corecte și prin propriile cuvinte savante, este o religie. Dicționarul Webster definește „religia” ca fiind „credința într-o putere sau puteri divine sau supraomenești care trebuie ascultată și venerată ca…fiind Creatorul (creatorii) și Conducătorul Universului.”De aceea, exprimarea acestei credințe în comportament sau ritual sau orice sistem specific de credință, închinare, comportament etc implică adesea un cod de etică și unul filozofic.

De interes:  Activitate seismică susținută în 2021! 20 de cutremure înregistrate în țara noastră

Illuminati cred într-o ființă divină. De aceea, unul dintre standardele pentru admiterea masonică este credința într-o ființă supremă. Acest lucru este confirmat de Monitorul Ritualic. În primul grad (Învățătorul introdus), candidatul este adus abia în interiorul ușii Lojii pentru inițierea sa
când este  întrebat: „În cine vă puneți încrederea?” Răspunsul său trebuie să fie-„În Dumnezeu.” Altfel, nu i se permite să continue ritualul de inițiere.

Numai că ei nu au de a face cu Dumnezeu, din moment ce „Marele Arhitect”, Lucifer îi comandă…

Deoarece masoneria necesită ”credința într-o ființă supremă”, ea are, prin urmare, primul semn distinctiv al unei
religii. Henry Wilson Coil, a scris : ”Francmasoneria necesită cu siguranță o credință în existența … unei Ființe Supreme față de care esteresponsabil. Ce poate adăuga o biserică în afară de aceasta, decât să aducă în părtășie pe cei care au asemenea sentimente? Aceasta este exact ceea ce face Loja.”

Liderii acestor lăcașuri- „temple” trebuie să memoreze literalmente orele de „muncă” rituală sau liniile de recitare, de meditație etc care trebuie să fie datate-perfect la fiecare întâlnire a lojii. Atât de importantă este formularea precisă, deoarece tuturor celor admiși le sunt oferite întregi „Școli de instruire”, indiferent de grad, iar ”frații” atent selectațisunt încurajați să participe.

Din acele mărturii, scurgeri de informații, experții din Marea Lojă au observat echipele ritualice în acțiune și acele critici ”pentru infracțiunile minore ale unora”, prin  ormulare sau gesturi ce pot garanta disciplina serioasă. Masonii efectuează înmormântări, iar ritualurile sunt deschise și publicului, de aceea, „deschiderea” facilitează întâlnirea, propaganda „cu rugăciunea și celebrarea ritualurilor inițiale de trecere la grade mai înalte.”
Autorul masonic Henry Wilson Coil spune un punct important în această privință-„Francmasoneria are un serviciu religios pentru a comite corpul unui frate decedat la praf de unde a venit și a accelera spiritul eliberat înapoi la Marea Sursă a Luminii. Mulți francmasoni fac asta fără nicio altă garanție a aterizării în condiții de siguranță decât credința lor în religia francmasoneriei. Daca aceasta este o speranță falsă, Fraternitatea va trebui să renunțe la serviciile funerare și să-și dedice atenția asupra activităților unde este sigur de terenul și autoritatea sa. Poate că cel mai mult putem spune este că Francmasoneria nu a fost în general privită ca o sectă sau o denominație, deși poate deveni așa dacă este religioasă practicile, crezurile, dogmele și dogmele cresc la fel de mult în viitor ca și în trecut „.

Depășind aceste aspecte, se nasc anumite întrebări. De ce secretele Illuminati sunt atât de mari? De ce toate codurile misterioase, semnele, strângerile de mână, simbolurile, limba utilizată și alte asemenea suscită un asemenea interes?

Există multe motive. Pentru a limpezi toate lucrurile, cei care sunt atrași de aceste mistere, de aceste cabale și aderă la „valorile” lor pare să fie atrași de întuneric, de nenumărate perversiuni misterioase și de un ocultism profund. „Nimic astfel nu trezește atenția minții  spre cele mai adânci decât chemarea celor întunecați, a arcanelor și a misterelor tenebroase”, a scris Paul Huston în cartea sa intitulată ” Stăpânirea vrăjitoriei „.
Secretomania este considerată esențială în sectele în care actele de invocare, cele legate strict de adorare, de vrăjitorie sunt în esență apanajul acestor Illuminati.  De altfel, cercetătorul american Paul Huston explică: „Acum vrăjitoria constă în cunoaștere și cunoașterea aduce putere. Puterea partajată este pierdută. Deși am intrat în
Era Vărsătorului, împreună cu libertatea sa însoțitoare și slăbirea restricțiilor va fi în continuare în interesul vostru ca o vrăjitoare care vă va înconjura, iar anumite fapte vor fi într-un voal rezonabil de secret. ”

De interes:  Femeie! Nu te mulțumi cu jumătăți de măsură – BANAT FM

După cum ați descoperit pe parcursul acestor episoade, Illuminati cu siguranță au multe de ascuns. Văzând cum au fost liderii acestei notorii organizații, ei se fac pe deplin responsabili pentru greutățile, pentru vărsarea de sânge și teroare revoluționară la o scară globală deja instaurată.

În cazul maselor, acestea chiar trebuie să se trezească din această transă a lor și să înceapă să înțeleagă cât de oribilau fost înșelați. Numai că, din varii motive, conștientizarea nu este apanajul sau virtutea celor care, pe zi ce trece se depărtează de Lumină, de Adevăr și de Dumnezeu… strângându-se de „elita conducătoare”, pur luciferiană!

Pentru a-și menține puterea asupra corpului societății, unul putred și corupt de secrete, liderii și „iluminații” folosesc simboluri. Ritualurile, ceremoniile, semnele ascunse de mână și toate celelalte se bazează pe știința și arta simbolismului. Se poate spune cu toată tăria că noțiunea de simbolism a început așa cum este înregistrat în prima cartea a Bibliei, în Geneză, atunci  când Dumnezeu a pus un „semn”  pe Cain, care l-a ucis pe fratele său Abel.Oricum,de-a lungul tulburatei istorii a umanității toate mărcile, semnele, imaginile și hieroglifele au ajuns să fie folosite pentru a transmite cuvinte, idei, concepte și secrete.

„Prin simboluri”, a scris Thomas Carlyle în Sartor Resartus, „este omul călăuzit și comandat, făcut fericit…sau făcut mizerabil. El se află pretutindeni înconjurat cu simboluri, recunoscute ca atare sau nerecunoscute.”

Pentru masoni și alți iluminați, simbolurile lor oculte întruchipează și ele un adânc și un set variat de semnificații.Cercetătorul Alex Home, în lucrarea sa „Surse de simbolism masonic” distinge între o simplă „emblemă” și un „simbol”. O emblemă ”este ceva ce reprezintă altceva,” spune el, în timp ce „un simbol are o semnificație morală și spirituală”  Această „semnificație morală și spirituală” este, în mod necesar, rezervată ca secret în natură
de către acești ocultiști pe deplin corupți, pentru că, dacă secretele lor ar trebui să fie expuse la lumină,
Marea lor lucrare și Marele Plan ar fi vulnerabile la a fi distruse, așa cum ar trebui să fie. Dar, fiind păstrate în secret, simbolurile și semnele iluminaților exercită o forță puternică.

Foster Bailey, teosof, ocultist, cu presupus rang 33, în „Spiritul Francmasoneriei”, explică limpede-„Un simbol validează sau ascunde un secret si este ceea ce voile misterioase fortează. Aceste energii atunci când sunt eliberate pot avea un efect puternic.”

De interes:  Top 20 Cele mai bine platite job-uri/meserii in 2020

Foster Bailey vorbește despre ipoteza bazată pe un studiu al ritualurilor și simbolurilor și pe alegoria inițierii, după cum urmează.“Masoneria este descendenta unei religii sau este fondată pe o religie divin împărtășită care antedatează cu mult înainte de data primei creații, așa cum figurează în Biblia noastră. Ea este tot ce a rămas din prima religie mondială care a înflorit într-o antichitate așa veche, pentru care este imposibilă o datare, fiind vorba despre prima religie mondială unificată. Apoi i-a urmat  epoca de separare în mai multe religii, epoca sectarismului. Astăzi lucrăm din nou pentru o religie mondială universală. Abia atunci, masoneria se va încadra firesc într-o formă sau alta.” (F. Bailey, pag. 30-31].

De altfel, Bailey susține că această cooperare cu loja de Sus “va integra mintea multora într-un singur scop regizat” și va contribui la capacitarea candidaților pentru inițiere, de a satisface testele acelei inițieri. Se specifică de altfel :“În spatele lucrării magice a ritualurilor trebuie să existe influența ritmului stabilit … Materializarea pe pământ a viziunii mistice… trebuie să fie realizată prin lucrarea înțeleaptă a acestei legi a ritmului și ritualului.”* F. Bailey, pag. 99)

Masoneria se recomandă ca „o completare a bisericilor”. Da, cu asemenea prezentări care sună bine, pe aceeași linie se spune că Masoneria are chiar rugăciuni,ritualuri și ceremonii solemne în care se invocă autoritatea Bibliei. Loja nu este laică, ci religioasă. Dar din toate cercetările și inerentele scurgeri de informații este clar că Masoneria le cere, membrilor să facă lucruri contrar învățăturilor biblice. De exemplu, din moment ce Iisus ne poruncește să „învățăm toate neamurile” (Matei 28: 19-20) și să propovăduim Evanghelia la toată lumea (Marcu 16:15), totuși eticheta masonică le interzice tuturor (indiferent de statut, de grad) , dar cu precădere

creștinilor să se împărtășească cu cinstitul Sânge al Mântuitorului.
Cu alte cuvinte, toleranța acestora este zero, iar ei trebuie să stea în picioare politicoși , să dea ascultare superiorilor și să-i vadă cum… merg în iad, din moment ce „căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi „(Fapte 4:12)

******************************************************************************************************

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : www.illuminatiofficial.org/,https://www.revolvy.com,www.youtube.com Sage and Savant,https://www.salon.com,https://www.amazon.co.uk/,www.jesus-is-savior.com,/www.collective-evolution.com/

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.